Агропромисловий комплекс

Версія для друку

В області налічується понад 2,1 млн га сільськогосподарських угідь, в тому числі ріллі — 1,8 млн га. Ґрунти — переважно чорноземи.

Аграрний сектор є важливою стратегічною галуззю економіки, який забезпечує продовольчу безпеку та продовольчу незалежність, дає значній частині сільського населення робочі місця.

Полтавщина традиційно була і залишається однією з основних житниць України, займаючи лідируючі позиції по виробництву зерна, цукрових буряків, сої, а також тваринницької продукції — молока і м’яса.

За обсягом сільськогосподарського виробництва Полтавщина належить до групи областей із високим розміром сільської економіки.

Протягом останніх років сільське господарство області постійно нарощує обсяги виробництва. Площі посіву кукурудзи та сої є найбільшими в Україні. Область є лідером по валовому збору зерна в Україні.

Полтавщина постійно займає провідне місце у виробництві цукросировини. Питома вага в валовому зборі цієї культури по Україні — 20,7%.

Частка Полтавської області у виробництві основних сільськогосподарських культур в Україні у 2013 р. становила: зернових культур – 8,9 % (у 2010 р. – 7,3 %), цукрових буряків – 14,3 % (13,1 %), сої – 11 % (13,3%), соняшнику – 6,6 % (6,9 % ), картоплі – 4,4 % (4,4 %), овочів – 4,7 % (5,0%), плодів та ягід – 5,1 % (5,8 %).

У 2013 році частка області у виробництві основних продуктів тваринництва в Україні становила: м’яса – 3,3 % (у 2010 – 2,4 % ), молока – 6,8 % ( 6,2 %), яєць – 3,3 % (3,6 %).

У структурі сільськогосподарського виробництва в області домінуючою є частка виробництва сільськогосподарських підприємств – 65,6 % (у 2010 р. – 59,7 %). Сільськогосподарськими підприємствами вироблено 68 % продукції рослинництва і 58,2 % – тваринництва. В структурі виробництва господарств населення домінує рослинництво (71,6 %).

У валовому виробництві сільськогосподарської продукції продукція рослинництва складає 74,3%, тваринництва – 25,7%. Із видів сільськогосподарської продукції найбільшу питому вагу займають зернові (28,9%), технічні (25,2 %), картопля, овочі і баштанні (15,3 %) та молоко ( 14,8 %).

За рахунок власного виробництва забезпечується внутрішня потреба населення області у картоплі, овочах, плодах і ягодах, яйцях, молоці та молочних продуктах,  цукрі. Хоча споживання м’яса та м'ясних продуктів у розрахунку на одного жителя зростає, проте науково обґрунтованого рівня харчування ще не досягнуто. По м’ясу внутрішня потреба населення області забезпечена на 50 %.

В Полтавській області з 2010-2011 років склався стійкий тренд активного покращення культури землеробства, що підтверджується стабільним зростанням врожайності вирощуваних сільськогосподарських культур. Робота агропромислового комплексу області спрямована на збереження родючості ґрунтів, вдосконалення технології вирощування сільськогосподарських культур, покращення системи насінництва та ін. Значно зростають обсяги використання мінеральних добрив, як фактору збереження родючості ґрунтів. Також, зростають обсяги внесення «вітамінів для рослин» - сучасних мінеральних макро- і мікродобрив, застосовуються альтернативні препаративні форми мінеральних добрив, такі як рідкі азотні добрива.

В 2013 році вперше в області розроблено та запущено в роботу Програму, щодо забезпечення бездефіцитного балансу поживних речовин в ґрунті. Суттєвим фактором, що впливає на збереження родючості ґрунтів є відмова від спалювання і заробка в ґрунт пожнивних решток нетоварної частини урожаю (соломи, стебел кукурудзи, соняшнику, гички цукрових буряків і т. д.). Таким чином, в ґрунт вноситься близько 5 млн. тонн свіжої органіки, крім того, це також мульча, яка певною мірою захищає ґрунт від ерозії. Робота аграріїв спрямована на застосування безвідвального обробітку ґрунту, введення новітніх технологій мінімального та нульового обробітку грунту, використання альтернативних джерел енергії.

В області розроблена та діє науково - обґрунтована структура посівних площ. З понад 1,7 млн. га ріллі щорічно засівається 1 млн. га зерновими культурами, що складає 58% в структурі посівів, з них 260-280 – це озимі культури (озима пшениця – 90%, озимі жито та ячмінь по 5%), кукурудза займає 600 тис. га, ярий ячмінь – 100 тис. га, інші зернові та зернобобові - 20-40 тис. га. Площа зайнята технічними культурами складає 470-480 тис. га, з них: соняшник – 220-250 тис. га, цукрові буряки 30-40 тис. га, соя – 150-180 тис. га та ін. Площа кормових культур коливається в межах 140-150 тис. га, картоплі та овочів – 85-90 тис. га.

Дана структура посівних площ дає виробництво продукції рослинництва усіх видів для забезпечення продовольчої безпеки регіону та для реалізації продукції за його межі.

На сьогодні існують всі об’єктивні передумови для збільшення поголів’я худоби та значного нарощення виробництва продукції тваринництва.

Станом на 01 січня 2014 року у всіх категоріях господарств, за даними статистичних органів, нараховувалось 272,1 тис. голів великої рогатої худоби, в тому числі корів - 132,0 тис. голів. До 01 січня 2013 року чисельність поголів’я великої рогатої худоби зменшилась на 7,4 тис. голів, або на 2,6%, поголів’я корів зменшилось на 1,7 тис. голів, або на 1,3%.

У сільськогосподарських підприємствах області за 2013 рік нараховується 165,9 тис. голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 68,8 тис. голів. Чисельність поголів’я великої рогатої худоби в порівнянні з минулим роком зменшилась на 2,6 тис. голів, або на 1,5%, корів збільшилась – на 0,5 тис. голів, або на 0,7%.

Станом на 01 січня 2014 року в господарствах населення кількість великої рогатої худоби становить 106,2 тис. голів, що менше на 4,8 тис. голів показника минулого року, або на 4,3%, поголів’я корів становить 63,2 тис. голів, що менше на 2,2 тис. голів, або на 3,4%.

Свинопоголів’я в усіх категоріях господарств збільшилося з 406,2 тис. голів, які були в наявності на 1 січня 2013 року до 436,8 тис. голів на 1 січня 2014 року, приріст складає 7,5%, в тому числі в сільськогосподарських підприємствах поголів’я зросло відповідно з 268,3 тис. голів до 302,2 тис. голів, приріст складає 12,6%.

Станом на 01 січня 2014 року поголів’я птиці у всіх категоріях господарств становить 4547,3 тис. голів, що менше на 869,7 тис. голів або 16,1% минулого року. У сільськогосподарських підприємствах поголів’я птиці становить 1840,5 тис. голів, що менше на 800,1 тис. голів або 30,3% минулого року.

В області спостерігається збільшення виробництва продукції тваринництва, особливо в сільськогосподарських підприємствах, де зосереджено середньо- та великотоварне виробництво.

Валове виробництво молока у всіх категоріях господарств за 2013 рік становить 785,0 тис. тонн , що більше минулого року на 7,2 тис. тонн, або на 0,9%. В сільськогосподарських підприємствах виробництво молока становить 389,4 тис. тонн, що на 17,2 тис. тонн більше минулого року, або на 4,6%.

Полтавщина займає перше місце по виробництву молока в сільськогосподарських підприємствах по Україні, 9 місце по виробництву м’яса, в т.ч. по вирощуванню ВРХ — 1 місце, по вирощуванню свиней — 3.

У господарствах населення виробляється 50,4% молока.

Виробництво яєць у всіх категоріях господарств за 2013 рік зменшилось на 30,7 млн. штук або на 4,6% і становить 641,1 млн. штук, У сільськогосподарських підприємствах виробництво яєць становить 430,3 млн. штук, що менше на 32,8 млн. штук або на 7,1% до минулого року.

Проте, в особистих селянських господарствах обсяги виробництва яєць у 2013 році збільшились на  2,1 млн. штук і становлять 210,8 млн. штук, приріст 1,0%.

За 2013 рік валове виробництво продукції тваринництва порівняно з 2012 роком зросло в усіх категоріях господарств на 8,9%, у тому числі в сільськогосподарських підприємствах — на 15,9%, у господарствах населення — зменшилось на 0,5%.

В аграрному секторі економіки області тваринництво завжди було тією галуззю, яка дає вагомий внесок до виробництва валового продукту регіону, забезпечує цілорічне надходження коштів до бюджетів усіх регіонів, сприяє створенню робочих місць та підвищенню рівня добробуту людей.

На сьогодні в області налічується 1816 діючих фермерських господарств. Найбільша кількість фермерських господарств (понад 100) налічується в Глобинському, Полтавському, Козельщинському, Кобеляцькому, В.Багачанському районах. Найменша (до 30) – в Чорнухинському, Пирятинському, Оржицькому та Котелевському районах. Фермери мають в користуванні 220,5 тис. га сільськогосподарських угідь, із них ріллі — 216,0 тис. га, що складає 16% від загальної кількості ріллі яку обробляють сільськогосподарські підприємства. Середній розмір фермерського господарства 121,4 га сільськогосподарських угідь, в т.ч. ріллі 118,9 га.

В фермерських господарствах працює понад 4,6 тис. працівників зайнятих сільськогосподарським виробництвом. А це 10,5% від загальної чисельності працюючих в сільгосппідприємствах.

Частка орендованих паїв складає біля 70 відсотків від загальної кількості земель, що обробляють фермери.

У сільськогосподарському виробництві фермерські господарства спеціалізуються, в основному, на вирощуванні зернових та технічних культур.

Із наявних 1816 фермерських господарств тваринництвом займаються  46 господарств.

В області проводиться робота по відновленню діяльності та створенню нових сільськогосподарських кооперативів. Станом на 01.07.2014 в області зареєстровано 37 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. На сьогодні діє 13 кооперативів, в тому числі молочарських — 9, з обробітку землі та збирання врожаю — 3, плодоовочевий — 1.

За рахунок організаційно-консультаційної допомоги Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба», райдержадміністрацій та за підтримки Міжнародної благодійної організації «Добробут громад» і компанії «Данон Україна» в рамках проекту «Розвиток молочних кооперативів в Україні» було створено 2 сільськогосподарських обслуговуючих кооперативи по заготівлі молока в Новосанжарському та Решетилівському районах. Також в Глобинському районі введено в дію сільськогосподарський обслуговуючий кооператив із заготівлі молока за рахунок фінансової підтримки ТОВ «Глобинський маслосирзавод».

В 2011–2013 роках Міжнародною благодійною організацією «Добробут громад» вкладено в розвиток кооперації на Полтавщині 1 млн грн.

В 2014 році Департаментом агропромислового розвитку облдержадміністрації спільно з ТОВ «Полтавська обласна сільськогосподарська дорадча служба» та Міжнародною благодійною організацією «Добробут громад», планується створення молочарського сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу в Оржицькому районі.

На базі сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу (СОК) «Молочний Світанок» (с. Сухорабівка, Решетилівський район) 6 червня 2014 року було відкрито перші три сімейні ферми у Полтавській області. Всього до кінця 2014 року на Полтавщині планується відкрити ще 10 сімейних ферм з реконструкцією приміщень та 4 новозбудованих.

угору ↑

07.08.2014