Інформація про надання адміністративних послуг структурними підрозділами облдержадміністрації

Версія для друку

№ з/п

Надавач адміністративної послуги

Вид адміністративної послуги, яка надається

Нормативно-правовий акт, яким визначається право надання такої послуги

Термін надання
(дні)

1

Департамент агропромислового розвитку облдержадміністрації

Видача сертифікатів племінних (генетичних) ресурсів

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства від 17.04.2009 № 275 «Про внесення змін до Списку спеціалістів Міністерства агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим та головних управлінь сільського господарства і продовольства обласних державних адміністрацій, відповідальних за заповнення та видачу племінних свідоцтв (сертифікатів) на племінні (генетичні) ресурси, що виробляються суб’єктами племінної справи у тваринництві»
Закон України «Про племінну справу»

7 днів

2

Управління культури облдержадміністрації

Реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Закон України «Про охорону культурної спадщини»
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 316 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок, інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, в зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також досліджень решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, під водою на території України»
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання»

1 місяць

3

Дозвіл на проведення робіт на пам’ятках місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Закон України «Про охорону культурної спадщини»
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання»

1 місяць

4

Погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, меліоративних, шляхових, земельних робіт, реалізація яких може позначитися на стані пам’яток місцевого значення, їх територій і зон охорони

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Закон України «Про охорону культурної спадщини»
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання»

1 місяць

5

Погодження відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їхніми власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Закон України «Про охорону культурної спадщини»
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання»

1 місяць

6

Погодження розміщення реклами на пам’ятках місцевого значення, в межах зон охорони таких пам’яток

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».
Закон України «Про охорону культурної спадщини».
Постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2005 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»
Наказ Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 05.12.2005 № 116 «Про затвердження Положення про державного адміністратора та порядок його взаємодії з місцевими дозвільними органами, суб'єктами господарювання»
Рішення тринадцятої сесії шостого скликання Полтавської міської ради від 07.09.2011 »Про внесення змін та доповнень до рішення тринадцятої сесії Полтавської міської ради п’ятого скликання від 03.04.2007 р. «Про порядок розміщення зовнішньої реклами та спеціальних конструкцій для розміщення зовнішньої реклами в м. Полтаві»

1 місяць

7

Депаратмент будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства

Підготовка документів до видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення

Закон України «Про ліцензування видів господарської діяльності»
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України», постанови НКРЕКП від 22.03.2017 №307 «Про затвердження Ліцензійних  умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення»
 

10

8

Підготовка документів до видачі та переоформлення ліцензії на право провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії (крім теплової енергії, що виробляється на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії.

У зв’язку із введенням  в країні карантину юридичним особам, суб’єктам господарювання, які здійснюють ліцензійну діяльність на території області у сферах з централізованого водопостачання і централізованого водовідведення та теплопостачання подання документів  на видачу та переоформлення ліцензій (які  згідно з чинним законодавством  можуть бути переоформлені  за заявою ліцензіата) здійснювати  дистанційно  на  поштову адресу: 36014, м. Полтава, вул. Козака,1-а  управління житлово-комунального господарства Департаменту будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства облдержадміністрації ,  відповідно  до визначеного переліку.

Закон України «Про ліцензування  видів господарської діяльності»
Закон України «Про теплопостачання»
Постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 «Про затвердження переліку органів ліцензування та визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України»,
постанови НКРЕКП від 22.03.2017 №308 «Про затвердження Ліцензійних  умов провадження господарської діяльності у сфері  теплопостачання»

10

9

Департамент освіти і науки

Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сферах загальної середньої освіти, дошкільної та позашкільної освіти

Закони: «Про освіту», «Про загальну середню освіту», ст. 8, п. 1, «Про дошкільну освіту», ст.18, аб.4 «Про позашкільну освіту», ст. 14, п. п. 2,3
«Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (N 4023-VI від 15.11.2011)
Постанова КМ України від 29.08.03. № 1380 «Про ліцензування освітніх послуг» (п. 2)

до 4 місяців

10

Департамент економічного розвитку, торгівлі та залучення інвестицій

Видача ліцензій на експорт, імпорт товарів

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 № 959-ХІІ
Постанова КМУ від 22.12. 2010 № 1183 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2011 рік»
Постанова КМУ від 26.12. 2011 № 1360 «Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2012 рік»
Положення про порядок ліцензування імпорту товарів, затверджене наказом Мінекономіки України від 14.09.2007 № 302
наказ Мінекономіки України від 06.10.2009 № 911 «Про порядок ліцензування експорту товарів»

у режимі неавтоматичного ліцензування — до 10 робочих днів;
у режимі автоматичного ліцензування до 30 робочих днів

11

Видача разових (індивідуальних) ліцензій на зовнішньоекономічні операції суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовано спеціальну санкцію – індивідуальний режим ліцензування

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»
від 16.04.1991. № 959-ХІІ
постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.1998 №1965 «Про внесення зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 21 квітня 1998 р. N524»
наказ Міністерства економіки України від 17.04.2000 № 47 «Про затвердження Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій» (із змінами)

до 15 робочих днів

12

Державна реєстрація договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність

Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19.03.1996 р № 93/96–ВР, ст.24
постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.1997р. № 112 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора»
наказ МЗЕЗторгу України від 20.02.1997р. № 125 «Про заходи МЗЕЗторгу щодо забезпечення виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.01.1997р. №112»

Протягом 20 календарних днів, починаючи з дати фіксації надходження документів

13

Департамент охорони здоров’я облдержадміністрації

Атестація лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою

Наказ МОЗ України від 19.12.1997р. № 359 «Про подальше удосконалення атестації лікарів» та наказ МОЗ України від 23.11.2007р. № 742 «Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою»

10 – 30 днів

14

Видача цільових направлень для абітурієнтів, які проживають у сільській місцевості або селищах міського типу

ПКМ України від 29.06.1999р. № 1159 «Про підготовку фахівців для роботи в сільській місцевості»

10 днів

15

Надання інформації про результати спеціальної перевірки про стан здоров’я претендента, який претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Наказ МОЗ від 30.07.2012 № 578 «Про порядок проведення медичного огляду та спеціальної перевірки особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування»

7 днів

16

Департамент екології та природних ресурсів

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів природо-заповідного фонду

Закон України «Про природно-заповідний фонд України»
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
Лісовий кодекс України
ст. 10, 11, 17 Закону України «Про рослинний світ»
ст. 3 Закон України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» (відсилочна норма)
Закон України «Про тваринний світ»
Закон України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів»
інші закони, які регулюють правовідносини у сфері охорони, використання і відновлення природних ресурсів

протягом місця

17

Проведення Державної екологічної експертизи

ЗУ «Про охорону навколишнього природне середовища», ЗУ «Про екологічну експертизу», ЗУ «Про інвестиційну діяльність», ЗУ «Про об’єкти підвищеної небезпеки», ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності», ЗУ Про природно-заповідний фонд України», ЗУ «Про тваринний світ», ЗУ «Про рослинний світ», ЗУ «Про охорону земель», ЗУ «Про відходи», ЗУ «Про охорону атмосферного повітря», Водний кодекс України, Лісовий кодекс України, Земельний кодекс України, Кодекс України про надра

від 30 до 120 днів

18

Видача дозволу на проведення спеціальних робіт із спорудження експлуатаційних свердловин на воду

Водний кодекс України;
Постанова Кабінету Міністрів від 07.12.05 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру».

протягом 10 робочих днів

19

Видача дозволу на спеціальне водокористування

Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.02 № 321;
Правила охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 № 465;
Порядок розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 25.08.04 № 1107;
Постанова Кабінету Міністрів від 07.12.05 № 1176 «Про затвердження форми заяви на одержання суб’єктом або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру»;
Інструкція про порядок розробки та затвердження гранично допустимих скидів (ГДС) речовин у водні об'єкти із зворотними водами, затверджена наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 15.12.94 № 116, зареєстрована в Мін’юсті України 22.12.94 за № 313/523;
Порядок розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води, затверджений наказом Держжитлокомунгоспу України від 15.11.04 № 205, зареєстрований в Мін’юсті України 07.12.04 за № 1556/10155;
Галузеві технологічні нормативи використання питної води на підприємствах водопровідно-каналізаційного господарства України, затверджені наказом Держжитлокомунгоспу України від 17.02.04 № 33, зареєстровані в Мін’юсті України 07.12.04 за № 1557/10156;
Методика розроблення технологічних нормативів використання питної води житлово-експлуатаційними підприємствами й організаціями, затверджена наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 14.05.08 № 126, зареєстрована в Мінюсті України 30.05.08 № 479/15170;
Инструкция о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование НВН 33-5.1.02-83, утвержденная приказом Минводхоза СССР от 30.12.1983 № 354, (в частині, що не суперечить законодавству України).

у місячний термін

20

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Закон України «Про охорону атмосферного повітря»;
Постанова Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 р. № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов’язаних з видачою дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи»;
Наказ Мінприроди України від 09.03.2006 № 108 «Інструкція про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 29.03.2006 за № 341/12215.

30 днів

21

Управління інфраструктури

Видача дозволу на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області

Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності»
Закон України «Про Перелік документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності»
Закон України «Про адміністративні послуги»
Закон України «Про місцеві державні адміністрації»
Закон України «Про рекламу»
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2012 року № 1135 «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів»
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18.04.2017 №224 «Про затвердження Порядку надання дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів Полтавської області»

10

22

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту

Організація проведення заходів, спрямованих на реалізацію в області державної молодіжної, сімейної політики та політики з утвердження гендерної рівності в Українському суспільстві

Наказ Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї»

1

23

Надання дозволів на виїзд груп дітей за кордон на відпочинок і оздоровлення

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.12.2005 № 1251 «Про порядок організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення»

15

24

Організація державної атестації дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і присвоєння їм відповідної категорії

Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»
Наказ Держаного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України від 01.11.2000 № 2111 «Про затвердження Положення про порядок реалізації програм та проведення заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім’ї»

1

 

Увага! У разі відмови в погодженні клопотання або видачі дозволу чи ліцензії заявнику надається відповідь з обґрунтуванням причин відмови.

угору ↑

14.08.2020