Протоколи засідань Громадської ради

Версія для друку

Рішення Громадська рада приймає відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, які присутні на засіданні. В разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду облдержадміністрацією.

Рішення облдержадміністрації, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості його оприлюдненням на офіційному веб-сайті облдержадміністрації чи в інший прийнятний спосіб.

Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

 

угору ↑

12.02.2013