Управління Державної міграційної служби України в Полтавській області

Версія для друку

адреса

36039, м. Полтава, вул. Пушкіна, 63

тел./факс

(0532)60-89-69

е-пошта

pl@dmsu.gov.ua

сайт

dmsu.gov.ua/poltava

начальник

Сергій Борисович Шостак

 

заступник начальника

Олена Володимирівна Діденко

 

заступник начальника

Микола Олександрович Якименко

 

 

Основні завдання Управління:

  • реалізація на території Полтавської області державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, та на території Кіровоградської та Черкаської областей державної політики у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;
  • внесення пропозицій ДМС щодо забезпечення реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів.

 

Відповідно до покладених на Управління завдань:

 

 

1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх ДМС;
2) проводить аналіз міграційної ситуації на території Полтавської області, проблем біженців та інших визначених законом категорій мігрантів, та проблемних питань біженців на території Кіровоградської та Черкаської областей, розробляє поточні та довгострокові прогнози із зазначених питань;
3) здійснює в межах своїх повноважень провадження з питань прийняття до громадянства України і про припинення громадянства України та подає відповідні документи на розгляд ДМС, а також забезпечує виконання рішень Президента України з питань громадянства;
4) приймає відповідно до законодавства рішення про встановлення належності до громадянства України, оформлення набуття громадянства України та їх скасування;
5) веде облік осіб, які набули громадянство України та осіб, які припинили громадянство України;
6) готує та подає ДМС пропозиції щодо визначення на території Полтавської області квоти імміграції на календарний рік;
7) приймає в межах своїх повноважень рішення про надання дозволу на імміграцію, відмову в його видачі та скасування такого дозволу;
8) здійснює в межах своїх повноважень провадження з питань надання дозволів на імміграцію особам, прийняття рішень за заявами яких належить до компетенції ДМС, та подає відповідні документи на розгляд ДМС, а також забезпечує виконання рішень ДМС з питань імміграції;
9) бере участь у межах, визначених законодавством, у вирішенні питань трудової міграції та питань, пов'язаних із навчанням на території Полтавської області іноземних студентів;
10) здійснює оформлення і видачу документів для тимчасового або постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі, вилучає такі документи та проставляє в документах, що посвідчують особу іноземців та осіб без громадянства, відмітки про заборону в'їзду в Україну в передбачених законодавством випадках;
11) здійснює облік іноземців та осіб без громадянства, які постійно чи тимчасово проживають на території адміністративного обслуговування;
12) здійснює оформлення та видачу спеціального дозволу іноземцям та особам без громадянства для в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї, а також приймає рішення про відмову в його видачі;
13) приймає в межах своїх повноважень рішення про продовження (скорочення) строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, про добровільне повернення або примусове повернення іноземців та осіб без громадянства до країн їх громадянської належності або країн походження, забезпечує проведення дактилоскопії таких осіб та здійснює контроль за їх виконанням, звертається до судів за позовами про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, здійснює заходи, пов'язані з примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства з України;
14) здійснює оформлення і видачу громадянам України документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, тимчасово затримує та вилучає такі документи у передбачених законодавством випадках;
15) здійснює ідентифікацію осіб, у тому числі тих, які звернулися із заявами про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту в Україні, а також іноземців та осіб без громадянства, які втратили документи, що посвідчують особу, та підлягають видворенню або реадмісії;
16) вносить ДМС пропозиції щодо виготовлення та постачання бланків документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, і документів, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус;
17) проводить службові перевірки з питань оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон з порушенням вимог законодавства та подає відповідні висновки та матеріали на розгляд ДМС;
18) проводить службові перевірки з питань оформлення посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання з порушенням вимог законодавства та подає відповідні висновки та матеріали на розгляд ДМС для підготовки проекту наказу ДМС про визнання недійними таких посвідок;
19) приймає від іноземців та осіб без громадянства заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
20) розглядає заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та готує письмові висновки щодо визнання або відмови у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та направляє їх до ДМС для прийняття рішення;
21) проводить дактилоскопію осіб, які подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
22) видає довідки про звернення за захистом в Україні;
23) приймає рішення про оформлення документів, необхідних для вирішення питання про визнання біженцем, або особою, яка потребує додаткового захисту;
24) бере участь у реалізації державної політики у сфері волонтерської діяльності щодо надання допомоги біженцям на території Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей;
25) подає до ДМС для подальшого подання до МВС та внесення Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо необхідності прийняття рішення про тимчасовий захист (припинення тимчасового захисту), веде реєстрацію осіб, яким надано тимчасовий захист;
26) організовує роботу з попереднього визначення місць для проживання осіб, яким надано тимчасовий захист;
27) контролює дотримання органами реєстрації законодавства з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб;
28) надає органам реєстрації методологічну та технічну допомогу в частині забезпечення взаємодії реєстрів територіальних громад з Єдиним державним демографічним реєстром та іншими інформаційно-телекомунікаційними системами ДМС;
29) веде у межах компетенції облік осіб, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, осіб, які набули (припинили) громадянство України, на всіх етапах проведення відповідних процедур;
30) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю УДМС та підпорядкованих територіальних підрозділів ДМС;
31) забезпечує відповідно до вимог закону доступ до публічної інформації, яка знаходиться у розпорядженні УДМС;
32) забезпечує надання в установленому законодавством порядку органам державної влади, правоохоронним органам передбачені законодавством відомості;
33) забезпечує в межах своїх повноважень супроводження та підтримку функціонування Реєстру, Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, розпорядником яких є ДМС, а також здійснює заходи із захисту інформації в них;
34) здійснює в межах компетенції відповідно до закону заходи щодо запобігання та протидії нелегальні (незаконній) міграції, інших порушень міграційного законодавства;
35) забезпечує у межах повноважень, передбачених законом, внесення, обробку та захист інформації в автоматизованих інформаційно-телекомунікаційних системах ДМС щодо персональних даних фізичних осіб, інших інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на УДМС завдань;
36) забезпечує в межах своїх повноважень виконання укладених міжнародних договорів України;
37) здійснює на території Полтавської області відповідно до закону державний контроль за дотриманням законодавства у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій мігрантів, у передбачених законодавством випадках притягає порушників до адміністративної відповідальності та на території Кіровоградської та Черкаської областей у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;
38) оформлює, видає, обмінює, пересилає, вилучає, повертає державі, знищує документи з безконтактним електронним носієм;
39) сприяє у влаштуванні у відповідні дитячі заклади чи сім’ї дітей, розлучених із сім’єю, які звернулися до УДМС із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
40) сприяє дітям, розлученим із сім’єю, які звернулися із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, у розшуку батьків або інших їх законних представників;
41) видає посвідчення та проїзні документи особам, яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
42) видає посвідчення особам, яким надано тимчасовий захист;
43) здійснює перереєстрацію осіб, яких визнано біженцем чи особою, яка потребує додаткового захисту, реєстрацію осіб, яким надано тимчасовий захист;
44) приймає рішення про надання грошової допомоги особам, яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист;
45) сприяє у працевлаштуванні особам, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
46) сприяє в отриманні особами, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, соціально-побутових і медичних послуг. Вживає у межах компетенції заходів для сприяння реалізації прав біженців та інших категорій мігрантів на території Полтавської області та на території Кіровоградської та Черкаської областей у сфері біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту;
47) веде облік особових справ осіб, що звернулися із заявами про визнання їх біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яких визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
48) сприяє особам, що подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, яких визнано біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, або яким надано тимчасовий захист, у розшуку та возз’єднанні з членами їх сімей в Україні або за її межами;
49) здійснює реєстрацію осіб, що подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів, які оскаржили чи оскаржують рішення щодо статусу біженця або додаткового захисту, про відмову в оформленні документів, про відмову у визнанні біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, про втрату чи про позбавлення статусів біженця, додаткового або тимчасового захисту, скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
50) готує та подає до ДМС подання про втрату чи позбавлення статусу біженця або додаткового захисту, про позбавлення тимчасового захисту,скасування рішення про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту;
51) визначає місця для тимчасового проживання осіб, які подали заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та погоджує з відповідним структурним підрозділом апарату ДМС розміщення цих осіб до пунктів тимчасового розміщення біженців (далі – ПТРБ) та продовження строку їх перебування в ПТРБ;
52) проваджує діяльність, пов’язану з державною таємницею;
53) взаємодіє та сприяє діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДМС;
54) забезпечує представництво ДМС у судах, відповідних державних органах;
55) вносить пропозиції ДМС щодо формування державного замовлення на підготовку фахівців у відповідній сфері;
56) забезпечує в межах повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
57) забезпечує ефективне та цільове використання бюджетних коштів;
58) надає адміністративні послуги відповідно до закону;
59) виконує у межах повноважень, передбачених законом, правозастосовні і правоохоронні функції;
60) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління УДМС;
61) здійснює інші повноваження, визначені законом.

угору ↑

09.07.2020