Правила внутрішнього трудового та службового розпорядку апарату Полтавської обласної державної адміністрації